Sedacja wziewna

Koniec ze strachem u dentysty!

W naszym gabinecie stosujemy sedację wziewną z wykorzystaniem podtlenku azotu – skuteczne rozwiązanie w pokonaniu lęku i dyskomfortu przed zabiegami dentystycznymi. 

Metoda ta może być stosowana zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci, pacjentów z lękami fobijnymi oraz kobiet w ciąży. Sedacja wziewna jest bezpieczna i nieszkodliwa. Od 150 lat stosowania tej metody, nie zanotowano powikłań ani alergii. Gaz podawany jest przy użyciu bezpiecznego aparatu. Podtlenek azotu działa tylko podczas oddychania przez maseczkę. Zakończenie jego działania jest szybkie. Po krótkim czasie (kilku minutach!) w organizmie nie ma po nim śladu, w przeciwieństwie do znieczulenia ogólnego. Na zakończenie zabiegu pacjentowi podawany jest czysty tlen, co usprawnia eliminację N2O z dróg oddechowych.

Podtlenek azotu nie reaguje z innymi lekami (nie dotyczy leków działających na OUN – pochodnych morfiny, benzodiazepin, leków psychotropowych). Pacjent, który stosuje tego typu leki wymaga dłuższej obserwacji po zastosowaniu sedacji wziewnej.

Gaz ten jest powszechnie stosowany na oddziałach położniczych w celu uspokojenia i odprężenia rodzących.

Najczęstsze pytania:

Czy można stosować sedację wziewną u dzieci?

Sedację podtlenkiem azotu można stosować już u pacjentów powyżej 3 roku życia.

Jaka jest skuteczność sedacji wziewnej?

Średnia skuteczność to ok. 80%, na skuteczność ma wpływ wiele czynników w tym:

– podatność pacjenta na N2O (ok. 10% pacjentów jest niewrażliwych na ten gaz)

– wcześniejsze doświadczenia pacjenta (im większa była trauma tym trudniej uspokoić pacjenta, czasem konieczne jest skierowanie pacjenta na zabieg w znieczuleniu ogólnym)

– konstrukcja psychofizyczna pacjenta, osoby z dentofobią często nie zgadzają się na zastosowanie sedacji; warunkiem powodzenia zabiegu u dzieci jest ich dobrowolne założenie maseczki i równomierne, spokojne oddychanie

Kiedy stosujemy sedację wziewną?

W przypadku silnego lęku przed leczeniem, lęku przed ukłuciem, silnego odruchu wymiotnego, długi i monotonnych zabiegów, usuwaniu złogów nazębnych.

Kiedy sedacja jest NIEWSKAZANA?

Przy przeziębieniu, przeroście migdałków – niedrożności górnych dróg oddechowych. W I trymestrze ciąży. U pacjentów z chorobami psychicznymi, stwardnieniem rozsianym, porfirii, miastenii. Jeśli u pacjenta w ostatnim czasie zastosowano gazy okulistyczne (SF6, C3F8, C2F6) oraz gdy od ostatniego zabiegu chirurgicznego na oku upłynęło mniej niż 3 miesiące. Dla osób z udokumentowanym i nieleczonym niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego. Również w przypadku, gdy niedługo przed zabiegiem wystąpią u pacjenta niewyjaśnione zaburzenia neurologiczne.